Comitetul Executiv Național al PSD

Comitentul Executiv Național reprezintă principalul for de decizie al partidului între perioada cuprinsă între două congrese.

Comitetul Executiv Național se constituie din: membrii Biroului Permanent Națonal, Președinți organizaților PSD județene, de sector, a municipiului București, Diaspora, PSD Republica Moldova și PSD Online, membrii Birourilor Permanente ale celor două camere ale Parlamentului României precum și Președinți comisiilor permanente ale Camerei Deputațlor și Senatului României și Miniștri care sunt membri ai PSD, dacă nu ocupă o altă funcțe.

Comitetul Executiv Național are următoarele atribuții:

a) analizează, dezbate și hotărăște asupra proiectelor de Program Politic, strategie electorală, precum și asupra alianțelor politice și electorale;

b)  hotărăște asupra Programului de Guvernare, Programului legislativ, structura și reprezentanții partidului în Guvern;

c)  propune Consiliului Național încheierea de alianțe politice cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii, precum și comasarea prin fuziune sau absorbție cu alte partide sau formațiuni politice;

d)  stabilește protocoale de colaborare cu patronatele, confederațiile sindicale sau alte structuri ale societății civile;

e) elaborează strategia de selecție, pregătire, formare și promovare a resurselor umane ale partidului;

f) hotărăște asupra organizării și desfășurării alegerilor în

g) cadrul structurilor teritoriale ale partidului;hotărăște asupra propunerilor de dizolvare a Consiliului sau a Biroului/Comitetului Executiv al organizației locale, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului, desemnează conduceri interimare si stabilește măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizația respectivă;

h) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Consiliile organizațiilor județene sau a organizației municipiului București;

i) hotărăște, în situații excepționale, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse PSD, sancționarea cu excludere din partid a oricăruia dintre membrii PSD, cu 2/3 din voturile membrilor săi;

j) la propunerea Președintelui partidului, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizațiilor județene, de sector și a municipiului București;

k) informează Consiliul Național în legătură cu activitatea

l) desfășurată între ședințele acestuia;coordonează campaniile electorale ale PSD pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale, precum și campania de informare și promovare a poziției PSD asupra referendumurilor;

m) inițiază și realizează relațiile PSD pe plan intern și internațional cu alte partide și organizații politice sau apolitice, precum și cu sindicatele și patronatele;

n) înființează și coordonează publicațiile centrale ale PSD;

o) confirmă propunerile de candidați ai PSD pentru Senat, Camera Deputaților și Parlamentul European, pentru ecare circumscripție electorală; parlamentare privind propunerile de candidați pentru funcții în Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților și pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD;

p) confirmă propunerile de candidați pentru organele administrației publice locale în funcțiile de președinți și vicepreședinți ai Consiliilor Județene Administrative, de primari ai municipiilor și sectoarelor și de primar general al municipiului București;

q) coordonează activitatea structurilor interne ale PSD (TSD, OFSD, OPSD, LAL) și validează Conferințele naționale ale acestora;

r) aprobă Regulamentele de organizare și funcționare ale tuturor organismelor și a structurilor interne ale partidului, la propunerea Biroului Permanent Național, dacă Statutul PSD nu prevede altfel;

s) aprobă Regulamentele proprii de organizare și funcționare ale Grupurilor Parlamentare ale PSD din Camera Deputaților, Senat și Parlamentul European, precum și al Grupului ministerial al membrilor PSD ai Guvernului;

ș) aprobă Regulamentul de organizare a alegerilor interne pentru funcția de Președinte al partidului;

t) aprobă Regulamentul de organizare a scrutinului intern pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcția de Președinte al României;

ț) aprobă Regulamentul privind desfășurarea Adunărilor generale, a Conferințelor și a Congresului, precum și modalitățile concrete de desemnare a delegaților și de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere teritoriale, județene/sector, ale organizației PSD a municipiului București, ale PSD Dispora și pentru organele de conducere centrale;

u) numește președintele Comitetului Financiar Național, la propunerea Președintelui partidului, cu avizul Secretarului General;

v) validează rezultatul votului din cadrul grupurilor parlamentare privind propunerile de candidați pentru funcții în Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților și pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD;

w) validează deciziile Biroului Permanent Național cu privire la depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Președintelui României și acordarea votului de încredere pentru Guvern, în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, de către Biroul Permanent Național;

x) stabilește domeniile de activitate pe care le coordonează vicepresedinții, în baza propunerilor Președintelui PSD;

y) alege și revocă Secretarul General și Secretarii Generali Adjuncț, la propunerea Președintelui partidului;

z) alege și revocă Secretarii Executivi, la propunerea Președintelui partidului;

z1) alege și revocă Secretarul Executiv al Consiliului Națonal, la propunerea Președintelui Consiliului Națonal sau a Președintelui PSD;

z2) îndeplinește alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului Național sau care reies din prevederile prezentului Statut.