Biroul Permanent Național

Biroul Permanent Național al PSD reprezintă organismul politic executiv care pune în aplicare deciziile Congresului și ale Comitetului Executiv Național, în acord cu politicile publice elaborate în cadrul Consiliului Național.

Biroul Permanent Național este constituit din:

  • Președintele PSD;
  • Președintele Executiv al PSD;
  • Secretarul General al PSD;
  • Vicepreședinții PSD pe cele 8 Regiuni de Dezvoltare

La lucrările Biroului Permanent Național participă cu drept de vot: Prim-ministrul, Președinții celor două Camere ale Parlamentului care sunt membri ai PSD; Președintele Consiliului Național, Președintele TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES Activist.
La lucrările Biroului Permanent Național participă fără drep de vot liderii Grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților, liderul Grupului PSD din Parlamentul European, Președintele PSD Diaspora și Responsabilul PSD pentru Republica Moldova.
La lucrările Biroului Permanent Național pot participa fără drept de vot: Trezorierul și alte persoane, la solicitarea Președintelui PSD.
Biroul Permanent Naţional este statutar întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor prevăzuţi la alin.(1) și adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi.

Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii:

(1) organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres şi Comitetul Executiv Naţional;
(2) elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Comitetului Executiv Naţional;
(3) propune spre aprobare Comitetului Executiv Național al PSD, membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Na ționale de Control Financiar Intern;
(4) coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile;
(5) asigură legătura permanentă cu grupurile parlamentarilor și europarlamentarilor, membri ai PSD;
(6) elaborează proiecte de hotărâri şi norme de aplicare a deciziilor luate de Congres şi Comitetul Executiv Național;
(7) asigură informarea operativă a organizaţiilor judeţene/de sector, a Municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora, a PSD Republica Moldova şi a structurilor interne ale partidului cu privire la activitatea sa curentă;
(8) înfiinţează şi coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă;
(9) înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică a situaţiei economice şi sociale interne şi internaţionale;
(10) administrează patrimoniul partidului;
(11) propune Grupurilor Parlamentare ale PSD candidaţii pentru funcţii în Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor Parlamentare, iar rezultatul votului este validat de Comitetul Executiv Naţional;
(12) decide depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, decizii validate de către Comitetul Executiv Naţional;
(13) hotărăşte asupra constituirii de coaliţii politice pentru asigurarea guvernării şi a sprijinului parlamentar;
(14) asigură şi verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Conferinţelor judeţene, de sector, a Municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și PSD Republica Moldova, ordinare şi extraordinare, şi stabileşte norme privind desfăşurarea acestora;
(15) conduce operativ activităţile specifice campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfăşurare a acestora;
(16) va desemna o personalitate a partidului ca responsabil PSD pentru relația cu Republica Moldova;
(17) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin hotărârile Comitetului Executiv Naţional sau prevăzute în prezentul Statut.