Biroul Permanent Național

Biroul Permanent Naţional este structura de conducere şi decizie a partidului între şedinţele Consiliului Politic Naţional şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui partidului.

Biroul Permanent Național este constituit din:

  • Președintele PSD
  • 2 prim-vicepreședinți
  • 4 vicepreședinți pe domenii de activitate
  • 8 vicepreședinți pe regiuni de dezvoltare
  • Secretarul General
  • Președintele Consiliului Național

La lucrările Biroului Permanent Național mai participă cu drept de vot: Prim-ministrul; Președintii celor două Camere ale Parlamentului care sunt membri ai PSD; Liderii grupurilor parlamentare din Senat, Camera Deputaților și Parlamentul European; Președinții TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES Activists; Reprezentanți ai primelor 3 organizații județene/de sector care au obținut cele mai bune rezultate electorale în ultimul ciclu electoral (alegeri parlamentare, locale, prezidențiale și pentru Parlamentul European); Președintele CNEIA; Secretarul executiv pentru relații internaționale și politică externă, validat de Consiliul Politic Național, la propunerea președintelui.

La lucrările Biroului Permanent Național participă fără drept de vot: Președintele PSD Diaspora, Responsabilul PSD pentru Republica Moldova, 2 secretari generali adjuncți. La lucrările Biroului Permanent Național mai pot participa fără drept de vot Trezorierul și alte persoane, la solicitarea Președintelui PSD.

Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii:

(1) Organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres şi Consiliul Politic Naţional.
(2) Elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Consiliului Politic Naţional.
(3) Propune spre aprobare Consiliului Politic Național al PSD, membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern.
(4) Coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile.
(5) Asigură legătura permanentă cu grupurile parlamentarilor și europarlamentarilor, membri ai PSD.
(6) Elaborează proiecte de hotărâri şi norme de aplicare a deciziilor luate de Congres şi Consiliul Politic Național.
(7) Asigură informarea operativă a organizaţiilor judeţene/de sector, a municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora, a PSD Republica Moldova şi a structurilor interne ale partidului cu privire la activitatea sa curentă.
(8) Înfiinţează şi coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă.
(9) Înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică a situaţiei economice şi sociale interne şi internaţionale.
(10) Administrează patrimoniul partidului.
(11) Propune Grupurilor parlamentare ale PSD candidaţii pentru funcţii în Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor parlamentare ale PSD. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor parlamentare, iar rezultatul votului este validat de Consiliul Politic Naţional.
(12) Decide depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, decizii validate de către Consiliul Politic Naţional.
(13) Hotărăşte asupra constituirii de coaliţii politice pentru asigurarea guvernării şi a sprijinului parlamentar.
(14) Asigură şi verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Conferinţelor judeţene, de sector, a municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și PSD Republica Moldova, ordinare şi extraordinare, şi stabileşte norme privind desfăşurarea acestora.
(15) Conduce operativ activităţile specifice campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfăşurare a acestora.
(16) Va desemna o personalitate a partidului ca responsabil PSD pentru relația cu Republica Moldova.
(17) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Politic Naţional sau prevăzute în prezentul Statut.