TINERETUL SOCIAL DEMOCRAT (TSD) ESTE ORGANIZAȚIA POLITICĂ DE TINERET A PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

Constituită ca structură internă a partidului, TSD stimulează participarea tineretului la viața politică, în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul tineretului. TSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

a) realizarea de analize privind starea tineretului român;

b) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor, care vor incluse în Programul electoral și Programul de Guvernare ale PSD;

c) inițierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, sportive și turistice, corespunzătoare intereselor și aspirațiilor tinerilor;

d) organizarea de acțiuni de pregătire și perfecționare ale tinerilor membri ai PSD, în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului și a asumării unor responsabilități și demnități publice de către aceștia.

ORGANIZAȚIA FEMEILOR SOCIAL DEMOCRATE (OFSD) ESTE ORGANIZAȚIA POLITICĂ DE FEMEI A PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

Constituită ca structură internă a partidului. OFSD asigură reprezentarea și participarea activă a femeilor la viață politică, economică, socială și culturală. OFSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

a) elaborarea ofertelor politice ale PSD pe baza principiului egalității de șanse adresate femeilor, în domeniul politic, economic, social și cultural;

b) elaborarea de politici privind protecția copiiilor, a femeilor și a familiei în societate și îmbunătățirea statutului acestora;

c) organizarea de acțiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului și pentru asumarea unor responsabilități și demnități publice.

ORGANIZAȚIA PENSIONARILOR SOCIAL-DEMOCRAȚI (OPSD)

Este organizația politică a pensionarilor membri ai PSD constituită ca structură internă a partidului. OPSD stimulează participarea pensionarilor la viața politică în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul protecției sociale pentru persoanele vârstnice. Organizația Pensionarilor urmărește cu prioritate următoarele obiective:

a) inițierea și organizarea unor activități specice pensionarilor și persoanelor vârstnice;

b) colaborarea cu instituțiile sociale, biserica și ONG-urile pentru inițierea unor acțiuni de ajutorare a persoanelor;

c) prezentarea de propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea cadrului legislativ specific, care să determine îmbunătățirea vieții pensionarilor și a persoanelor vârstnice.

LIGA ALEȘILOR LOCALI A PSD (LAL)

Cuprinde președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene Administrative, consilierii județeni, primarii, viceprimarii și consilierii locali din municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune, membri ai PSD și este constituită ca structură internă a partidului. Dobândirea calității de membru al Ligii Aleșilor Locali a PSD de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calității de ales local de către membrul PSD, în urma alegerilor locale.

Liga Aleșilor Locali acționează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PSD și din Programul partidului privind activitatea autorităților publice locale; urmărește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției și ale legilor țării; acționează pentru consolidarea autonomiei locale și descentralizarea serviciilor publice, pentru modernizarea și dezvoltarea localităților și creșterea calității serviciilor publice către populație.


ORGANIZAȚIA MEMBRILOR PSD DIN REPUBLICA MOLDOVA

Este o structură asociativă a cetățenilor români care au domiciliul în Republica Moldova, fără personalitate juridică, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD și dispozițile legale în vigoare.

Organizația membrilor PSD din Republica Moldova promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din Republica Moldova și contribuie la dezvoltarea și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiți și stabilit prin acordurile și tratatele bilaterale.

ORGANIZAȚIA PSD DIASPORA

Este organizație a Partidului Social Democrat constituită ca structură internă a partidului. Organizația PSD Diaspora promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din străinătate și asigură legătura cu comunitățile românești și cu membrii sau simpatizanții partidului din diaspora.

ORGANIZAȚIA PSD ONLINE

Este o structură asociativă fără personalitate juridică a cetățenilor români, susținători ai PSD, care activează în mediul online, constituită ca structură internă a partidului. Organizația PSD Online promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din online și contribuie la dezvoltarea și consolidarea imaginii partidului.