Consiliul Politic Național

Consiliul Politic Național este structură de conducere și de decizie al partidului care coordonează activitatea partidului între Congresele PSD. Consiliul Politic Național al PSD se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui PSD, a Biroului Permanent Naţional sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

Consiliul Politic Național se constituie din: membrii Biroului Permanent Național cu drept de vot, președinții organizațiilor județene/de sector ale PSD, preşedintele organizaţiei municipiului Bucureşti, președintele organizației PSD Diaspora, președintele organizației PSD Republica Moldova, primarul general al Municipiului București, primarii de sector, președinții Consiliilor Județene Administrative, primarii municipiilor reședintă de județ, președintele Institutului de Studii Social Democrate – ISSD.

Consiliul Politic Național are următoarele atribuții:

(1) Analizează, dezbate şi hotărăşte asupra activității membrilor Guvernului, asupra proiectelor de Program Politic, a strategiei electorale, asupra alianțelor politice şi electorale cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii, precum și a comasării prin fuziune sau absorție cu alte partide sau formațiuni politice.
(2) Hotărăşte asupra Programului de Guvernare, Programului legislativ, structura şi reprezentanţii partidului în Guvern.
(3) Aprobă completarea componenței interimare în Biroul Permanent Național a locurilor vacante.
(4) Stabileşte protocoale de colaborare cu patronatele, confederaţiile sindicale sau alte structuri ale societăţii civile.
(5) Elaborează strategia de selecţie, pregătire, formare şi promovare a resurselor umane ale partidului.
(6) Hotărăşte asupra organizării şi desfăşurării alegerilor în cadrul structurilor teritoriale ale partidului.
(7) Hotărăşte asupra propunerilor de dizolvare a Biroului/ Consiliului Politic al organizaţiei locale, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului; desemnează conduceri interimare și stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizaţia respectivă.
(8) Soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliile Politice ale organizaţiilor judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti.
(9) Hotărăşte, în situaţii excepţionale, cu 2/3 din voturile membrilor săi, sancționarea cu excludere din partid a oricărui membru, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse PSD și validează cu 2/3 din voturile membrilor prezenți hotărârile forurilor/organelor ierahic inferioare care au decis exculderea din partid a unui membru din Consiliul Politic județean/de sector.
(10) La propunerea Preşedintelui partidului, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizaţiilor judeţene, de sector şi a municipiului Bucureşti.
(11) Ia act de vacantarea funcțiilor de conducere de la nivelul organizațiilor judeţene / de sector şi a municipiului Bucureşti și desemnează președinte interimar sau, după caz, conducere interimară.
(12) Coordonează campaniile electorale ale PSD pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare, europarlamentare şi locale, precum şi campania de informare şi promovare a poziţiei PSD asupra referendumurilor.
(13) Iniţiază şi realizează relaţiile PSD pe plan intern şi internaţional cu alte partide şi organizaţii politice sau apolitice, precum şi cu sindicatele şi patronatele.
(14) Validează propunerile de candidaţi ai PSD pentru Senat, Camera Deputaţilor şi Parlamentul European, pentru fiecare circumscripţie electorală.
(15) Validează propunerile de candidaţi pentru organele administraţiei publice locale în funcţiile de preşedinţi şi vicepreşedinţi ai Consiliilor Judeţene Administrative, de primari ai municipiilor şi sectoarelor şi de Primar General al Municipiului Bucureşti.
(16) Coordonează activitatea structurilor interne ale PSD (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES Activists) şi validează Conferinţele naţionale ale acestora.
(17) La propunerea Președintelui Consiliului Național al PSD aprobă Secretarul Consiliului Național.
(18) Aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale tuturor organismelor şi a structurilor interne ale partidului, la propunerea Biroului Permanent Naţional, dacă Statutul PSD nu prevede altfel.
(19) Aprobă Regulamentele proprii de organizare şi funcţionare ale Grupurilor Parlamentare ale PSD din Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European, precum şi al Grupului ministerial al membrilor PSD ai Guvernului.
(20) Aprobă Regulamentul privind desfăşurarea Adunărilor generale, a Conferinţelor şi a Congresului, precum şi modalităţile concrete de desemnare a delegaţilor şi de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere teritoriale, judeţene/de sector ale organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti, ale PSD Diaspora, PSD Republica Moldova şi pentru organele de conducere la nivel național.
(21) Numește Trezorierul, la propunerea președintelui PSD.
(22) Validează rezultatul votului din cadrul Grupurilor parlamentare privind propunerile de candidaţi pentru funcţii în Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD.
(23) Validează deciziile Biroului Permanent Naţional cu privire la depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern, în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, de către Biroul Permanent Naţional.
(24) stabileşte domeniile de activitate pe care le coordonează vicepresedinţii, în baza propunerilor Preşedintelui PSD;
(25) Alege și revocă Secretarii generali adjuncți, la propunerea președintelui PSD.
(26) Alege și revocă Secretarii executivi regionali, la propunerea președintelui PSD.
(27) Alege și revocă Secretarul executiv pentru relații internaționale și politică externă, la propunerea președintelui PSD.
(28) Alege și revocă președintele Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și președintele Comisiei Naționale de Control Financiar Intern.
(29) Alege și revocă membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern, la propunerea Biroului Permanent Național.