Congresul Partidului Social Democrat

Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat, se constituie din delegaţi aleşi de Conferinţele organizaţiilor judeţene și a municipiului Bucureşti, în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut şi se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea Consiliului Politic Național al PSD.

Congresul PSD are următoarele atribuţii:
(1) adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul PSD, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;
(2) Alege sau revocă Moțiunea cuprinzând structura și componența conducerii naționale a partidului și Programul Politic pentru următorul exercițiu, an, ciclu electoral.
(a) Structura echipei de conducere din cadrul moțiunii cuprinde următoarele funcții:
președinte, 2 prim-vicepreședinți, 4 vicepreședinți pe domenii de activitate, 8 vicepreședinți pe regiuni de dezvoltare, secretar general și președintele Consiliului Național; componența nominală a echipei de conducere se alege prin votul secret al delegaților la Congres.
(b) Programul Politic al PSD se elaborează de către echipa de conducere din cadrul Moțiunii și reprezintă documentul programatic care conține principalele direcții de conduită și acțiune ale partidului pentru un exercițiu, an sau ciclu electoral și se adoptă odată cu alegerea echipei de conducere în cadrul Congresului.
(c) Regulamentul privind depunerea Moțiunii se aprobă de Consiliul Politic Național.
(3) Adoptă sau modifică Programul de Guvernare al partidului.
(4) Desemnează candidatul susţinut de PSD la funcţia de Preşedinte al României.
(5) Validează candidatul PSD la funcţia de Prim-ministru, la propunerea Consiliului Politic Național.
(6) Soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Politic Național, precum şi contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei Naţionale de Etică, Integritate și Arbitraj şi ale Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern.
(7) Adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes naţional.
(8) Hotărăşte dizolvarea partidului.
(9) Hotărârile și documentele adoptate sunt opozabile membrilor de la momentul aprobării lor prin vot în condițiile prevederilor prezentului articol.