Congresul Partidului Social Democrat

Congresul PSD este cel mai înalt for decizional al partidului și are următoarele atribuții:

a) adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul PSD, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți;

b) adoptă sau modi că Programul Politic și Programul de Guvernare ale partidului;

c) validează alegerile interne pentru Președintele PSD, desfășurate în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcția de Președinte al partidului, elaborat de Biroul Permanent Național și aprobat de Comitetul Executiv Național;

d) validează scrutinul electoral intern pentru desemnarea candidatului PSD la funcția de Președinte al României, desfășurat în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcția de Președinte al României, elaborat de Biroul Permanent Național și aprobat de Comitetul Executiv Național;

e) Alege și revocă prin vot secret Președintele Executiv al partidului

f) alege sau revocă, prin vot secret, 21 de vicepreședinți ai partidului, după cum urmează:

– 8 vicepreședinți aleși la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României;

– 8 vicepreședinți aleși la nivel națonal, în ordinea descrescătoare a voturilor;

– 5 vicepreședinț aleși la nivel națonal din cadrul organizaței de femei a PSD, în ordinea descrescătoare a voturilor;

g) alege și revocă membrii Consiliului Național, ai Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;

h) validează candidatul PSD la funcția de prim-ministru, la propunerea Comitetului Executiv Național;

i) hotărăște asupra activității desfășurate de Președinte, președinte executiv, vicepreședinți, și de Consiliul Național;

j) hotărăște asupra activității desfășurate de Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj și de Comisia Națională de Control Financiar Intern;

k) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Național, de Comitetul Executiv Național, precum și contestațiile împotriva hotărârilor Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj și ale Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;

l) adoptă rezoluții cu privire la teme de interes național;

m) hotărăște dizolvarea partidului.