Secretariatul General al PSD

Secretariatul General are următoarele atribuții:

(1) Coordonează activitatea organizatorică la nivel central, asigură comunicarea internă cu organizaţiile judeţene, a municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova, precum şi cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau locale şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate.

(2) Coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale partidului.

(3) Conduce activitatea de resurse umane și gestiunea carierei politice, în colaborare cu Departamentul Național al Resursei Umane și Departamentul de gestiune al carierei politice.

(4) Conduce serviciile administrative la nivel central şi încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora.

(5) Organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării Congresului, Consiliului Politic Naţional şi Biroului Permanent Naţional.

(6) Elaborează proiectele Regulamentelor şi ale Normelor Metodologice de organizare şi funcţionare internă.

(7) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Biroului Permanent Național sau care reies din prevederile prezentului Statut.