Secretariatul General al PSD

Secretariatul General are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea organizatorică la nivel central, asigură comunicarea internă cu organizațiile județene, a municipiului București și a PSD Diaspora, precum și cu instituțiile și autoritățile publice centrale sau locale și cu alte partide sau organizații din țară sau străinătate;

b) coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naționale ale partidului;

c) conduce activitatea de resurse umane, gestiunea carierei politice, precum și activitatea de audit intern;

d)  conduce serviciile administrative la nivel central și încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora:

e)  organizează activitatea de pregătire a lucrărilor și a documentelor necesare desfășurării Congresului, Consiliului Național, Comitetului Executiv Național și Biroului Permanent Național;

f) elaborează proiectele Regulamentelor și ale Normelor Metodologice de organizare și funcționare internă; g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Biroului Permanent Națonal sau care reies din prevederile prezentului Statut.