Partidul Socialiștilor Europeni (PES)

Partidul Socialiștilor Europeni (PES) reprezintă familia social democrată europeană din care face parte Partidul Social Democrat (PSD).
PES reunește partidele socialiste, social-democrate, laburiste si democrate din Uniunea Europeană, Marea Britanie și Norvegia. Împreună, 33 de partide, 12 partide asociate și 12 partide cu statut de observator, luptă pentru o Europă mai bună și mai progresistă.
Misiunea PES este de a contura politici europene progresiste și de a face Europa să funcționeze pentru cetățenii săi. Ca o forță politică majoră în Europa, PES definește și adoptă politici comune pentru promovarea justiției economice și sociale, a drepturilor fundamentale și pentru o viață mai bună pentru toți cetățenii europeni.
Familia social-democrată europeană reunește milioane de activiști care lucrează pentru o Europă progresistă. Împreună susține alegerea social-democraților din toată Europa în instituțiile naționale și cele ale Uniunii Europene. În activitatea noastră de zi cu zi, socialiștii europeni își doresc să consolideze mișcarea de stânga în Uniunea Europeană și statele membre; contribuind la formarea unei conștiințe comune europene și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, definind politicile comune pentru Uniunea Europeană, influențând deciziile instituțiilor europene și realizând campanii electorale cu valori europene.
Din 1992 și până în prezent, luptele purtate au dus la agregarea unei mișcări puternice progresive care promovează egalitatea de gen, crearea de locuri de muncă, solidaritate internațională, creștere economică, drepturile lucrătorilor, protecție socială, politici de migrație progresiste și societăți care respectă mediul înconjurător. Mișcarea continuă să devină mai puternică și să construiască un viitor mai bun pentru Europa.
De la înființarea PES, valorile fundamentale au fost democrația, libertatea, egalitatea, pacea și justiția. Toate aceste valorile formează o busolă morală pentru a construi o societate progresistă. PES s-a angajat să lupte pentru justiție socială, creștere economică și locuri de muncă, drepturile consumatorilor, reguli clare pentru sectorul financiar, pentru drepturile omului și dezvoltarea durabilă în întreaga lume.

PES activists România

PES activists România este o structură asociativă fără personalitate juridică a cetăţenilor români, membri şi susţinători ai PSD, interesaţi în politica şi problematicile europene, constituită ca structură internă a partidului în conformitate cu prevederile Statutului PSD şi coordonată de Partidul Socialiştilor Europeni.
Organizaţia PES activists România promovează şi popularizează dezbaterile şi politica europeană, precum şi activitatea Partidului Socialiştilor Europeni şi a Grupului S&D în rândul cetăţenilor români şi contribuie la dezvoltarea şi consolidarea imaginii partidului şi social democraţiei româneşti şi europene.
Poate deveni membru al PES activists România orice persoană, membru sau simpatizant al Partidului Social Democrat, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea programului politic şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.
PES activists România urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: dezvoltarea dezbaterii pe teme europene la nivelul PSD prin integrarea și popularizarea în interiorul partidului dar și în exterior a mesajelor și activității Partidului Socialiștilor Europeni și a temelor europene relevante pentru activitatea PSD.
Organizaţia PES activists România funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de organele statutare ale organizaţiei şi validat de Consiliul Politic Național al PSD și comunicat Partidul Socialiştilor Europeni.
Organizaţia PES activists România este afiliată reţelei de structuri PES activists existentă la nivel internaţional şi coordonată de Partidului Socialiştilor Europeni.
Organizaţia PES activists România este condusă de un Preşedinte ales de către organele statutare ale PES activists România cu acordul Partidului Socialiştilor Europeni.