Azi, 17.02.2022, a avut loc Ședința Biroului Executiv Central al OPSD, prin sistemul videoconferință, la sedul central PSD. Au participat membrii Birourilor Executive Județene ale OPSD, alte cadre de la organizațiile locale al OPSD.

          La ședință au fost prezenți ca invitați domnii Cristian Vasilcoiu și Marius Stanciu – secretari de stat la Ministerul Muncii.

          Ordinea de zi a cuprins:

 1. Informare: ,,PSD LA GUVERNARE – O alegere dificilă, dar importantă pentru țară”.
 2. RAPORTUL STATISTIC privind evidența membrilor și simpatizanților OPSD, la data de 31 decembrie 2021.
 3. Informare cu privire la activitatea politică, culturală şi de socializare a membrilor şi simpatizanţilor OPSD, desfășurată de către organizaţiile judeţene/sector și locale în anul 2021 la ,,CLUBURIL PENSIONARILOR”.
 4. Rapoarte de activitate prezentate de secretarii zonali: Gherman Dumitru și Crișan Vasile precum și de către Doamna Adrieși Mihaela, Secretar cu probleme sociale și de sănătate al Biroului Executiv Central al OPSD.
 5. Programul ȘEDINȚELOR Consiliului Național și Biroului Executiv Central al OPSD în anul 2022.
 6. Recomandări privind participarea Organizației Pensionarilor Social-Democrați la acțiunea de plantarea pomilor și creșterea suprafețelor împădurite, inițiată de Președintele Partidului Social Democrat.

          În cadrul dezbaterilor 12 participanți s-au referit la:

 • Preocuparea conducerilor OPSD județene/sectoare și locale pentru cunoașterea și însușirea  Programului politic, economic și social al PSD de către fiecare membru și participarea acestora la înfăptuirea lui;
 • Măsurile sociale prevăzute în Programul de guvernare al PSD, în special cele care vizează pensionarii;
 • O mai bună planificare și organizare a muncii, la toate nivelurile, în vederea participării membrilor OPSD la pregătirea campaniilor de alegeri din anul 2024;
 • Întărirea organizațiilor OPSD prin atragerea de noi simpatizanți și constituirea de organizații în toate localitățile;
 • Respectarea hotărârii ca fiecare organizație locală a OPSD să recomande anual câte 8-10 simpatizanți pentru a fi primiți în PSD;
 • Îmbunătățirea activității la „CLUBUL PENSIONARILOR”;
 • Participarea organizațiilor pensionarilor, conform Programului aprobat de forumurile județene și locale, la acțiunea inițiată de Președintele Partidului Social Democrat privind plantarea de pomi și înființarea unor zone împădurite;
 • Angajamentul de a ajuta TSD pentru constituirea structurilor în teritoriu.

Ion POPA

Președinte OPSD