Orizont Europa: cel mai îndrăzneț program mondial de cercetare și inovare în slujba societății

Cercetarea și inovarea sunt indispensabile pentru a asigura progresul vital al economiilor noastre și al vieții cotidiene, pentru a contracara situațiile neprevăzute de criză și pentru a construi societăți reziliente. Cercetarea s-a numărat printre primele domenii de politică ale UE care au dat un răspuns cuprinzător crizei provocate de pandemia de COVID-19. Din programul Orizont 2020 a fost mobilizat un miliard de euro pentru a se asigura noi metode de testare, tratamente și vaccinuri. În lunile și anii următori, știința va rămâne, fără îndoială și mai mult ca niciodată, în avangarda răspunsului nostru comun la provocările din domeniul sănătății, social și economic.

Având la dispoziție un buget de 95,5 miliarde de euro și un set de instrumente moderne, Orizont Europa devine cel mai puternic program de cercetare și inovare din lume. El a fost creat împreună cu cetățenii europeni tocmai pentru a răspunde așteptărilor și nevoilor acestora. Prin urmare, se estimează că programul Orizont Europa va genera pentru PIB câștiguri de până la 11 euro pentru fiecare euro investit și va crea până la 100 000 de locuri de muncă în domeniul cercetării și inovării înainte de finele anului 2027.

Programul va continua să sprijine puternic cercetarea de frontieră prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare (CEC). Cu ajutorul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), el va atrage mai mulți tineri înspre o carieră în domeniul cercetării și va investi în infrastructuri de cercetare de talie mondială. Atât CEC, cât și MSCA vor ajuta Europa să atragă cercetători talentați din întreaga lume.

Prin cele șase clustere ale sale, axate pe întreg spectrul provocărilor mondiale, Orizont Europa va stimula crearea de noi cunoștințe și inovația radicală în domenii precum sănătatea, clima, mediul digital, energia și mobilitatea, alimentația, agricultura și biodiversitatea, cultura și creativitatea, securitatea civilă, industria și spațiul. De exemplu, clusterul pentru sănătate va aborda provocări precum pandemia de COVID-19, extinderea trialurilor clinice, vaccinurile, tratamentele și diagnosticarea, precum și transpunerea rezultatelor cercetării în măsuri de politică publică în domeniul sănătății.

Pentru întâia oară, Orizont Europa va pune un accent puternic pe valorificarea întregului potențial al cercetării și inovării în sectoarele culturale și creative, precum și pe contribuția acestor sectoare la inovarea europeană. Pentru a conserva și pentru a promova bogăția culturală a Europei, programul are în vedere crearea unui spațiu de colaborare digitală pentru patrimoniul cultural.

Programul sprijină, totodată, inovarea structurală necesară în lanțuri valorice-cheie, contribuind astfel la atingerea suveranității tehnologice europene în domenii critice. Investițiile în cercetare, inovare și tehnologie oferă premisele asigurării unei creșteri economice durabile și a competitivității economiei europene. Programul Orizont Europa se va concentra pe impactul cercetării, adoptând o abordare interdisciplinară prin intermediul unor instrumente specifice, precum misiunile europene și parteneriatele europene.

Misiunile europene se vor concentra pe obiective ambițioase, cu termene precise și realizabile în materie de bunuri europene comune. Ele urmăresc să salveze de cancer alte trei milioane de vieți omenești până în 2030, să asigure 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic, sănătatea oceanelor, a mărilor și a apelor interioare, dar și a solurilor și a alimentelor, și să sporească reziliența regiunilor la schimbările climatice. În plus, o abordare strategică a parteneriatelor europene cu sectorul public și privat va îmbunătăți alinierea acestora la investițiile realizate de statele membre și de industrie, în domenii strategice precum energia, transporturile, biodiversitatea, sănătatea, alimentația, circularitatea.  

Programul include pentru prima dată un pilon nou distinct format din acțiuni în sprijinul inovațiilor disruptive. Consiliul European pentru Inovare (CEI) va oferi sprijin celor mai avansate inovații radicale pentru a le introduce pe piață. CEI va contribui la dezvoltarea peisajului european general al inovării în ansamblul său, în sinergie cu Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), care promovează integrarea triunghiului cunoașterii format din educație, cercetare și inovare.

Întrucât dezvoltarea cunoștințelor și a tehnologiei nu are frontiere teritoriale, extinderea participării și consolidarea Spațiului european de cercetare vor spori sprijinul acordat statelor membre ale UE în eforturile acestora de a valorifica la maximum potențialul lor național în materie de cercetare și inovare. În acest scop, a fost propusă o creștere bugetară față de Orizont 2020, programul beneficiind în prezent de 3,3 % din bugetul general.

Știința este motorul progresului în toate aspectele vieții noastre. Programul Orizont Europa va fi o pârghie fundamentală pentru stimularea inovării, care va ajuta Europa să iasă mai puternică din criza provocată de pandemia de COVID-19 și să fie gata să impulsioneze dubla tranziție digitală și ecologică. Cu ajutorul cercetătorilor și al inovatorilor, Orizont Europa va contribui la materializarea viitorului pe care și-l doresc cetățenii Europei.

Mariya Gabriel – Comisar european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret

Dan Nica – eurodeputat S&D, raportor al Parlamentului European pentru Orizont Europa – Regulamentul de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare