În data de 8 februarie 2022, miniștrii PESLena Hallengren, președintele reuniunii miniștrilor sănătății PSE, ministrul sănătății și afacerilor sociale, Suedia; Frank Vandenbroucke, ministrul sănătății și afacerilor sociale, Belgia; Magnus Heunicke, ministrul sănătății, Danemarca; Alexandru Rafila, ministrul sănătății, România; Aki Lindén, Ministrul Afacerilor Familiei și Serviciilor Sociale, Finlanda; Karl Lauterbach, Ministrul Sănătății, Germania; Roberto Speranza, ministrul sănătății, Italia; Paulette Lenert, viceprim-ministru, ministru al protecției consumatorilor, ministru al sănătății și ministru delegat al asigurărilor sociale, Luxemburg; Chris Fearne, viceprim-ministru și ministru al sănătății, Malta; Marta Temido, ministrul sănătății, Portugalia; Carolina Darias, ministrul sănătății, Spania și  Helene Fritzon, vicepreședinte al Grupului S&D pentru o nouă Europă a egalității, a sănătății, a drepturilor copilului și a politicii de tineret –  au adoptat declarația comună de susținere a necesității asistenței medicale de calitate pentru TOȚI europenii.

„Încă din 2017, UE a consacrat „accesul în timp util la îngrijiri medicale preventive și curative de bună calitate” în Pilonul european al drepturilor sociale. De atunci, pandemia de COVID-19 ne-a făcut să înțelegem cât de importantă este asistența medicală de calitate pentru bunăstarea noastră individuală și colectivă. Asistența medicală publică universală nu este un lux, este o piatră de temelie a economiilor noastre sociale de piață, în care toată lumea are dreptul de a trăi o viață lungă și sănătoasă.

Cel mai recent sondaj Eurobarometru a confirmat că sănătatea și securitatea socială rămân în fruntea listei preocupărilor cetățenilor pentru Europa și pentru propriile țări. Deși asistența medicală și sistemele de sănătate sunt de competența statelor membre, UE are un rol important de jucat în păstrarea și îmbunătățirea asistenței medicale. Europa trebuie să își îndeplinească promisiunea de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea tuturor, în special a celor mai vulnerabili. Garanția pentru copii, dedicată copiilor vulnerabili, obligă toate statele membre să ofere acces gratuit și efectiv la asistență medicală copiilor aflați în dificultate, susținut din fonduri UE, reprezintă un pas semnificativ în direcția cea bună.

Dreptul de acces universal la o acoperire medicală adecvată și în timp util este o prioritate pentru noi. Toată lumea ar trebui să se simtă în siguranță și ar trebui să primească cea mai bună îngrijire disponibilă atunci când se îmbolnăvesc. Accesul egal și echitabil la asistență medicală – indiferent de posibilitățile financiare, de gen, de orientare sexuală, de mediul cultural sau de orice alt factor – este un drept fundamental, alături de educație și securitatea socială. Sănătatea poate fi un instrument de extindere a drepturilor omului în UE. În țările noastre, ne luptăm pentru a ne asigura că medicamentele, dispozitivele medicale și alte tehnologii de sănătate și îngrijiri preventive de cea mai înaltă calitate sunt disponibile pentru toată lumea. Pentru a face față acestor provocări, ne bazăm pe servicii publice de calitate pe care ne străduim să le protejăm și să le susținem. Sistemele noastre de sănătate și bunăstare sunt o parte integrantă a modului de viață european.

Din păcate, prețurile mari reprezintă în continuare o barieră importantă pentru mulți cetățeni europeni. Serviciile de sănătate de calitate nu ar trebui să fie niciodată privilegiul celor care își permit cele mai mari prime de asigurare sau plăți din buzunar. Nu ar trebui să închidem ochii asupra faptului că pacienții din UE au diferite niveluri de acces, în special din cauza constrângerilor bugetare, a prețurilor mari la medicamente, a companiilor care profită, precum și a problemelor legate de licențiere și retragere comercială. Știm că, în multe cazuri, cei mai vulnerabili își amână vizitele la medic și nu au mijloacele de a continua tratamentul. Această situație este inacceptabilă. Conceptul de asistență medicală ar trebui extins pentru a include importanța îngrijirii sănătății mintale, în special pentru tineri. UNICEF a descoperit că nouă milioane de adolescenți europeni trăiesc cu o tulburare mintală. Ca în cazul oricărui alt tip de tratament, accesul la terapie și consiliere nu ar trebui să fie limitat de venituri.

Este fundamental să inversăm tendința de austeritate și reduceri bugetare în sănătate și să punem capăt privatizării și transformării în corporații a serviciilor de sănătate. Trebuie să ne asigurăm că sănătatea rămâne un drept universal.

Prin urmare, statele membre trebuie să poată investi în mod durabil în instituții de sănătate publică de calitate și la prețuri accesibile. Aceasta este cea mai bună soluție pentru promovarea comunităților sănătoase și coezive din punct de vedere social. Digitalizarea sistemelor de sănătate publică este o oportunitate de a reduce decalajele sociale și teritoriale. Lucrătorii din domeniul sănătății și din domeniul îngrijirii merită recunoaștere pentru angajamentul lor neobosit față de locurile de muncă dificile și periculoase pe care le au în timpul pandemiei.

Este timpul ca statele membre să își intensifice cooperarea și să lucreze în parteneriat cu profesioniștii din domeniul sănătății și industria medicală pentru a asigura accesibilitatea și prețurile echitabile, transparente și durabile ale medicamentelor pentru toți. În acest scop, Comisia Europeană trebuie să faciliteze achizițiile comune voluntare de tratamente, materiale și echipamente în afara situațiilor de criză. Autoritatea de pregătire și răspuns în situații de urgență în sănătate (HERA) va avea un rol important în consolidarea rezilienței lanțurilor noastre de aprovizionare cu tehnologii medicale, iar Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) va juca un rol vital în atenuarea penuriei tehnologiilor medicale esențiale.

În plus, UE trebuie să prioritizeze cercetarea și dezvoltarea medicamentelor pe baza nevoilor medicale și societale. Aceasta include dezvoltarea de tratamente în sfere în care companiile farmaceutice au stimulente limitate pentru a investi și a lucra pentru a aborda numeroasele boli care, pentru că încă nu a fost găsit un remediu, continuă să ucidă milioane de oameni din întreaga lume. Sunt necesare cercetări semnificative în medicina specifică genului, asigurându-se că tratamentele sunt testate atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Dezvoltarea rezistenței la anti microbiene (AMR) reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa rezultatelor în sănătate. Statele membre trebuie să își coordoneze acțiunile pentru a reduce utilizarea abuzivă a antibioticelor, să își unească puterile pentru a dezvolta noi antibiotice și să urmeze o abordare „One Health” pentru legăturile dintre sănătatea animală și sănătatea umană.

Pe termen lung, eliminarea inegalităților înseamnă, de asemenea, adoptarea unei abordări preventive pentru combaterea factorilor multipli care afectează sănătatea, care îi afectează cel mai mult pe cei mai puțin înstăriți.

Gospodăriile cu venituri mai mici și grupurile marginalizate se confruntă adesea cu condiții de muncă și standarde de viață mai proaste: munca manuală intensă, orele mai lungi de muncă și expunerea la substanțe chimice nocive (în special în sectorul curățeniei predominant feminin) sunt cauze de îmbolnăvire și accidentări. Locuințele necorespunzătoare au, de asemenea, un impact negativ: supraaglomerarea, ventilația deficitară și sărăcia energetică sunt, de asemenea, asociate cu o stare de sănătate precară, atât mentală, cât și fizică.

În afara casei și a locului de muncă, poluarea aerului provoacă 400.000 de decese premature pe an numai în Europa. Cartierele mai sărace situate mai aproape de drumurile principale și zonele industriale se confruntă cu cele mai mari concentrații de poluanți. În ciuda faptului că UE are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție a consumatorilor din lume, substanțele chimice nocive care provoacă cancer, tulburări endocrine și alte afecțiuni cronice continuă să-și găsească drum în bunurile de uz casnic. Trebuie să continue progresele în combaterea consumului de tutun și a abuzului de alcool, care continuă să provoace decese care pot fi prevenite. Promovarea egalității prin îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă contribuie la o sănătate mai bună și invers, oferind tuturor șansa de a se dezvolta.

Pandemia ne-a reamintit că vaccinurile funcționează. Europa este lider în ceea ce privește vaccinarea cetățenilor noștri, dar trebuie, de asemenea, să continuăm să creștem distribuirea vaccinurilor. Nu este vorba doar de solidaritate, ci și de sănătatea publică: nimeni nu va fi în siguranță până când toată lumea nu va fi în siguranță. Garantarea dreptului la o sănătate adecvată dincolo de granițele UE ar trebui să rămână o prioritate pentru noi, ca socialiști și social-democrați. Îmbunătățirea răspunsului internațional la pandemie și a rezistenței necesită o distribuție echitabilă a medicamentelor, echipamentelor și instruirii, iar UE trebuie să deschidă calea pentru o reformă a guvernanței globale a sănătății.

Pentru a păstra modelul nostru social european și coeziune socială, avem responsabilitatea de a ne asigura că sistemele noastre de sănătate sunt bine dotate, susținute de servicii publice excelente, la prețuri rezonabile și accesibile tuturor. În calitate de miniștri social-democrați ai sănătății, dorim ca UE să se asigure că toată lumea beneficiază de progresele medicinei. Acesta este modul în care garantăm o viață sănătoasă și cum ne imunizăm societățile împotriva inegalității și a nedreptății.”