Începând cu data de 01 august 2022, din vina exclusivă a Primarului Sectorului 1 Clotilde Armand, S.C. CET GRIVIȚA SRL nu mai poate livra agent termic, lăsând fără apă caldă și fără căldură locuitorii Sectorului 1!

Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege de către Primarul Sectorului 1 Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND va duce și la intrarea în șomaj tehnic a peste de 90 de salariați ai SC CET GRIVIȚA SRL.

S.C. CET GRIVIȚA SRL are ca obiect de activitate producerea în cogenerare a agentului termic și a energiei electrice, aflată sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Administrația Armand nu a înaintat spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1 bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul bugetar 2022, depus în data de 07 februarie 2022.

De la data depunerii și până la data prezentului comunicat, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București încalcă, cu rea credință, prevederile legale refuzând să ia măsurile necesare, stabilite de lege și încălcând dispozițiile art.136 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “primarul are obligația ca în termenul prevăzut la alin.(5) dar nu mai târziu de 30 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, de a nominaliza compartimentele de resort și comisiile de specialitate în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate”.

Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor art. 136 alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale”.

Pentru creșterea eficienței energetice și a capacității de producție, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat în anul 2018 investiția de modernizare a SC CET GRIVIȚA SRL, investiție aflată în curs de derulare, cu termen de execuție 2022 și pe care primarul Sectorului 1 Clotilde Armand o blochează cu bună știință!

Pentru terminarea investiției de modernizare este absolut necesară majorarea de capital a societății, prevăzută în Bugetul general centralizat al subunității administrativ-teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București pe anul 2022, aprobat prin Hotărârea nr. 40/01.04.2022 a Consiliului Local al Sectorului 1.

La data de 13.04.2022, în vederea obținerii majorării de capital aprobate, reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CET GRIVIȚA SRL au depus proiectul de hotărâre de consiliu privind majorarea capitalului social al societății, înregistrat cu nr. K2-074, proiect blocat în sertarul Primarului Clotilde Armand și până în prezent.

Solicitările repetate ale conducerii executive a SC CET GRIVIȚA SRL înaintate Primarului Sectorului 1 Clotilde Armand, înregistrate cu nr. 24508/10.05.2022, nr. 28349/27.05.2022, nr. 35166/01.07.2022 și nr. 39085/21.07.2022  de a debloca administrativ situația au rămas fără nicio reacție din partea Primarului Sectorului 1 care refuză, în formă continuată, să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege!

Refuzul Primarului Sectorului 1 al Municipiului București Clotilde Armand de a respecta legea, lasă fără apă și căldură peste 15.000 de apartamente!

Solicităm Primarului Sectorului 1 al Municipiului București respectarea legii și îndeplinirea atribuțiilor astfel încât SC CET GRIVIȚA SRL să livreze în continuare apă caldă și căldură (sezonul rece 2022-2023) către populație.

Cetățenii Bucureștiului vor suferi din cauza blocajului administrativ și a incompetenței administrației Armand!

Președinte PSD Sector 1,

Petre-Florin Manole