Astăzi, în plenul Parlamentului European, au fost discutate două noi programe lansate de Uniunea Europeană: programul InvestEU, ce constă într-o garanție europeană în valoare de peste 91 de miliarde de euro la nivelul Uniunii și care se preconizează că va mobiliza investiții suplimentare de peste 1 200 de miliarde de euro, și programul EU4Health, în valoare de peste 10 miliarde de euro. Eurodeputatul Victor Negrescu a intervenit în ambele dezbateri în susținerea amendamentelor sale pentru o distribuție echitabilă la nivelul tuturor statelor membre. Acesta a atras atenția că România trebuie să dezvolte un mecanism de absorbție specific pentru atragerea resurselor financiare disponibile prin noile programe.

Aceste noi instrumente de finanțare, în complementaritate cu Mecanismul pentru Redresare și Reziliență, vin în sprijinul relansării economice europene. Guvernul trebuie să înțeleagă că noile fonduri nu pot înlocui sau acoperi fondurile tăiate din bugetul de stat. Nu putem să acoperim scăderea cu 11% a bugetului sănătății cu programul EU4Health, finanțările mergând către zone diferite. Nu putem să înlocuim lipsa de programe pentru IMM-uri cu finanțările din InvestEU. Pentru a accesa ambele programe, dar și alte resurse financiare disponibile la nivel european, România trebuie să dezvolte un mecanism de absorbție specific menit să asigure dezvoltarea și implementarea acestor programe”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu, membru în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European.

În acest sens, programul InvestEU reprezintă un nou instrument ce comasează mai multe programe de finanțare și care, împreună cu Mecanismul de redresare și reziliență, trebuie să asigure o revenire economică sustenabilă la nivelul întregii Uniuni.

Programul InvestEU trebuie să fie mai mult decât fondul european de investiții strategice, trebuie să sprijine în mod real atât sectorul economic, în mod special IMM-urile și noile companii, cât și obiectivele strategice privind modernizarea infrastructurii, fie că ne referim la transporturi, infrastructura digitală, educațională sau cea de mediu. De aceea trebuie să înțelegem bine limitele precedentelor programe pentru a putea să ne asigurăm că toate statele membre vor beneficia de resursele disponibile.

În acest sens amendamentele mele au fost clare:

– avem nevoie de o acoperire geografică adecvată, în mod special regiunile cu o capacitate de finanțare limitată, și de o abordare multi-sectorială care să permită dezvoltarea sectoarelor strategice din toate statele membre.

Evident că m-am gândit aici la țara mea, România, care, din păcate, nu a reușit să acceseze multe din programele financiare disponibile anterior și care a dezvoltat un număr mic de proiecte sustenabile. Dat fiind faptul că multe din fondurile puse la dispoziție în primă instanță o să provină inclusiv din fondurile europene necheltuite, ar fi oportun să ne asigurăm că sunt sprijinite adecvat statele cu o capacitate mai redusă.

– tot în acest sens am propus finanțarea sănătății, inovării, digitalizării, sectorului cultural și creativ și educației, și mă bucur că au fost incluse aceste componente afectate de o sub-finanțare structurală la nivelul Uniunii.

– nu în ultimul rând, unul dintre obiectivele centrale pe care l-am susținut s-a referit la nevoia de a contracara riscul unei redresări asimetrice.

Componenta de asistență tehnică și consultanță oferită de program trebuie întărită pentru a asigura o revenire a tuturor statelor membre și permite celor mai afectate sectoare, în special IMM-urile, să beneficieze de sprijin financiar. Programul InvestEU reprezintă o oportunitate, dar ține de statele membre să folosească adecvat aceste resurse”, a menționat Victor Negrescu în intervenția sa din plenul Parlamentului European.

Puternic susținător al creării unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății, încă din anul 2015 acesta a vorbit despre necesitatea de a dezvolta mecanisme de finanțare comune în domeniul medical, moment în care mai mulți oficiali politici de dreapta s-au opus acestui demers. În intervenția sa, eurodeputatul Victor Negrescu menționează o parte din amendamentele aduse la noul program EU4Health.

În continuare, trebuie să explicăm anumitor guverne, cum este cazul celui din România, că acest program nu poate acoperi tăierile semnificative făcute bugetelor naționale pentru sănătate. Prin amendamentele mele la prezentul raport am propus următoarele soluții:

– asistență tehnică adecvată pentru creșterea accesării;

– echilibru geografic privind alocarea fondurilor și mecanisme pentru îmbunătățirea capacității de folosire a acestor resurse;

– finanțarea spitalelor și a infrastructurii medicale de bază în regiunile cele mai puțin dezvoltate;

– sprijinirea telemedicinei și a introducerii de noi tehnologii capabile să îmbunățească actul medical.

În final, ca urmare a exemplului pozitiv oferit de medicii și asistenții europeni, în mod special de cei din România care, în timpul pandemiei, s-au oferit voluntari pentru a ajuta în alte state europene, am propus crearea unei unități medicale permanente axată pe intervențiile de urgență în zonele cele mai afectate. Pentru a deveni sustenabil, programul trebuie să producă impact și să arate că în fața provocărilor medicale trebuie și putem lucra împreună. O adevărată Uniune a Sănătății reprezintă soluția pentru a ne asigura că niciun cetățean european nu rămâne în urmă”, a completat eurodeputatul social democrat în susținerea amendamentelor sale.

Biroul de presă al PSD