Partidul Social Democrat Sector 1 consideră inacceptabilă reacția ministrului Educației, doamna Ligia Deca, față de colegul nostru, secretarul de stat Florin Lixandru, căruia i-au fost retrase atribuțiile drept pedeapsă pentru exprimarea unor opinii.

Reacția violentă a doamnei Deca, care trădează lipsa oricăror reflexe democratice, a fost generată de observații pertinente și de bună credință, făcute de domnul Lixandru tocmai pentru a îmbunătăți proiectele Legilor Educației.

Dacă în mijlocul unei dezbateri publice reacția la opinii diferite este politica pumnului în gură, atunci doamna ministru nu și-a înțeles rolul, nici importanța temelor dezbătute. Opiniile PSD, formulate fie de domnul Lixandru, fie de alți colegi profesori sau profesioniști ai domeniului sau opiniile exprimate de specialiști apolitici, de societatea civilă, au rolul de a asigura accesul la educație pentru copiii dezavantajați, pentru cei din diaspora sau examene de admitere sau bacalaureat fără încurajarea meditațiilor costisitoare.

Având în vedere toate acestea, Partidul Social Democrat Sector 1 solicită Partidului Național Liberal ca, de la nivelul Ministerului Educației și până la cel al Consiliului Local să revină la colaborarea bazată pe deschidere, colegialitate și urmărirea interesului public.

Președinte PSD Sector 1,

Florin Manole