În momentul de față există 25 de fundații județene pentru tineret, dintre care numai 10 sunt active, care nu servesc interesele tinerilor. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că rolul pentru care au fost înființate este de a instrui, educa şi forma tinerii în spiritul tradiţiilor umaniste și al valorilor democraţiei.

Scopul fundațiilor județene pentru tineret, cele care au preluat patrimoniul Uniunii Tineretului Comunist, este administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor şi al organizaţiilor de tineret, cu excepţia organizaţiilor ce aparţin partidelor şi formațiunilor politice.

Deputatul PSD, Andrei Pop, atrage atenția că patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret este valorificat nu în interesul tinerilor, ci în interesul unor ”băieți deștepți” care au pus mâna pe acesta pe parcursul tranziției și care își urmăresc mai degrabă interesele personale, decât cele pentru care aceste fundații au fost constituite.

”Propun, printr-o inițiativă legislativă, pe care am lucrat-o cu ONG-uri de tineret, desființarea fundațiilor pentru tineret cu preluarea patrimoniului de către stat și autoritățile județene, ca urmare a administrării defectuoase a acestuia. Propun desființarea acestor fundații și transmiterea patrimoniului acestora la consiliile județene, care vor avea obligația de a înființa o instituție publică de interes județean. Din conducerea acestor instituții vor face parte și reprezentanți ai organizațiilor de tineret. Astfel tinerii vor fi cu adevărat implicați în luarea deciziilor privind acest patrimoniu”, a declarat Andrei Pop, deputat PSD și inițiatorul legii.

Patrimoniul fundaţiilor pentru tineret se constituie din bunurile ce au aparţinut fostelor organizaţii ale tineretului comunist din judeţe şi a municipiului Bucureşti, precum şi din donaţii, legate şi alte surse provenite în condiţiile legii.

”Tinerii trebuie să fie beneficiarii acestui patrimoniu, iar acest lucru nu se poate realiza decât dacă administrarea lui se face într-un mod obiectiv de către autoritățile publice locale. Mare parte din acest patrimoniu a fost înstrăinat în diferite forme (schimb, superficie, vânzare, închiriere etc.) sub pretextul că el nu poate fi administrat altfel. Or, această logică este greșită pentru că închirierea clădirilor sau construirea de blocuri nu produce niciun folos pentru tineri, ci reprezintă doar o modalitate de a face afaceri cu un capital primit gratuit de la stat”, a mai spus deputatul.