Structurile interne ale PSD

Tineretul Social Democrat (TSD) este organizația politică de tineret a Partidului Social Democrat

Constituită ca structură internă a partidului, TSD stimulează participarea tineretului la viața politică, în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul tineretului. TSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

(1) Realizarea de analize privind starea tineretului român.

(2) Elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor, care vor fi incluse în Programul electoral şi Programul de Guvernare ale PSD.

(3) Iniţierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, sportive şi turistice, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor.

(4) Organizarea de acţiuni de pregătire şi perfecţionare ale tinerilor membri ai PSD, în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului şi a asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice de către aceştia.

 

Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) este organizația politică de femei a Partidului Social Democrat

Constituită ca structură internă a partidului. OFSD asigură reprezentarea și participarea activă a femeilor la viață politică, economică, socială și culturală. OFSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

(1) Elaborarea ofertelor politice ale PSD pe baza principiului egalităţii de şanse adresate femeilor, în domeniul politic, economic, social şi cultural

(2) Elaborarea de politici privind protecţia copiilor, a femeilor şi a familiei în societate şi îmbunătăţirea statutului acestora.

(3) Organizarea de acţiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului şi pentru asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice.

Organizația Pensionarilor Social-Democrați (OPSD)

Este organizația politică a pensionarilor membri ai PSD constituită ca structură internă a partidului. OPSD stimulează participarea pensionarilor la viața politică în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul protecției sociale pentru persoanele vârstnice. Organizația Pensionarilor urmărește cu prioritate următoarele obiective:

(1) Iniţierea şi organizarea unor activităţi specifice pensionarilor şi persoanelor vârstnice.

(2) Colaborarea cu instituţiile sociale, biserica şi ONG-urile pentru iniţierea unor acţiuni de ajutorare a persoanelor aflate în dificultăţi sociale.

(3) Prezentarea de propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ specific, care să determine îmbunătăţirea vieţii pensionarilor şi a persoanelor vârstnice.

Liga Aleșilor Locali a PSD (LAL)

Cuprinde președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene Administrative, consilierii județeni, primarii, viceprimarii și consilierii locali din municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune, membri ai PSD și este constituită ca structură internă a partidului. Dobândirea calității de membru al Ligii Aleșilor Locali a PSD de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calității de ales local de către membrul PSD, în urma alegerilor locale.

Liga Aleșilor Locali acționează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PSD și din Programul partidului privind activitatea autorităților publice locale; urmărește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției și ale legilor țării; acționează pentru consolidarea autonomiei locale și descentralizarea serviciilor publice, pentru modernizarea și dezvoltarea localităților și creșterea calității serviciilor publice către populație.

Organizația PSD Republica Moldova

Este o structură asociativă a cetățenilor români care au domiciliul în Republica Moldova, fără personalitate juridică, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD și dispozițile legale în vigoare.

Organizația membrilor PSD din Republica Moldova promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din Republica Moldova și contribuie la dezvoltarea și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiți și stabilit prin acordurile și tratatele bilaterale.

Organizația PSD Diaspora

Este organizație a Partidului Social Democrat constituită ca structură internă a partidului. Organizația PSD Diaspora promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din străinătate și asigură legătura cu comunitățile românești și cu membrii sau simpatizanții partidului din diaspora.