AGRESIVITATEA ȘI AROGANȚA SUNT INACCEPTABILE ÎN POLITICA RESPONSABILĂ.

Succesul politic sau căutarea lui nu justifică nici talibanismul, nici atacurile lipsite de etică. Nu vom tolera acest gen de atitudine sau de derapaj nici la oponenții noștri, dar, mai ales, nici la membrii noștri. Suntem datori să nu confundăm pasiunea cu agresiunea. Este singurul mod în care putem reporni un dialog autentic și vital pentru democrație.

SOCIAL-DEMOCRAȚIA IMPLICĂ UN COD ETIC STRICT.

Orice formă de izolare – conjuncturală sau organizațională – a reprezentanților politici față de societate este periculoasă și distruge credibilitatea. Vom promova și vom susține personalități publice care dau dovadă de și exersează empatia. Comunicarea directă și transparentă cu electoratul este obligatorie pentru pozițiile de conducere și personalitățile publice.

RECUNOAȘTEM, SUSȚINEM ȘI APĂRĂM ROMÂNII DE PESTE HOTARE.

România nu a fost și nu este încă pregătită să gestioneze eficient și realist relația cu diaspora. Avem nevoie de o comunicare mai bună cu românii din străinătate, dezvoltarea unor programe de asistenţă juridică pentru piaţa muncii, oferirea de granturi pentru dezvoltarea unor afaceri în ţară, soluţionarea rapidă a accesului la vot dar şi dinamizarea relaţiilor cu mediul asociativ al acestora. Reîntoarcerea acasă a milioanelor de români trebuie să devină o prioritate.

MATURITATEA DEMOCRATICĂ ÎNSEAMNĂ ŞI ASUMAREA GREŞELILOR.

Regretăm mineriadele, comportamentele criptocomuniste ale unor reprezentanţi, după 1990, pornirile autoritare şi lipsa de angajament în planul reformelor structurale care au generat exodul economic şi politic. Cerem iertare românilor care au suferit pe nedrept şi au fost constrânşi să plece sau să renunțe. Cu ei aici, împreună, eram cu siguranţă mai împliniți. 

SUNTEM O VOCE PENTRU TINERI ȘI FEMEI.

Două mari categorii sunt nedreptățite sistematic în România: tinerii, a căror voce nu se face auzită, și femeile, a căror participare la decizie este încă prea scăzută. Avem nevoie de cote de gen pentru funcțiile alese, măsuri de sprijin pentru tineri și egalitate de șanse fără jumătăți de măsură.

CEREM RESPECT PENTRU PENSIONARI!

Pensionarii de astăzi au construit România în care trăim. Este nedemn ca oponenții noștri să trateze pensionarii ca pe niște asistați social. PSD consideră că pensionarii sunt o categorie importantă a societății noastre, un atu și nu un impediment în calea dezvoltării. Obiectivul nostru este ca pensiile din România să se apropie treptat de media europeană.

SUSȚINEM TRATAMENTUL EGAL PENTRU ANGAJAȚII DIN SECTORUL PUBLIC ȘI CEL PRIVAT.

Un mit toxic al dreptei este că angajații din sectorul public ar fi de rang inferior comparativ cu cei din sectorul privat. Salariile plătite celor de la stat nu reprezintă un cost, ci o investiție în viitor. Fără salarii decente, profesiile de medic, de profesor sau polițist nu vor atrage oameni competenți și integri. Iar fără astfel de oameni în sistem, viitorul României nu va fi cel pe care îl sperăm.

RESPINGEM EXTREMISMUL DE DREAPTA!

În toate țările din Uniunea Europeană, naționalismul extrem, populismul de dreapta și discursul urii câștigă tot mai mult teren. PSD trebuie să-și asume rolul de voce a rațiunii și a echilibrului, să afirme ferm că viitorul țării noastre nu poate fi conceput în afara apartenenței la Uniunea Europeană și că locul nostru este în Europa. Pentru PSD, atât apartenența la NATO, cât și statutul de membru UE nu sunt nici opționale și nici facultative.

RESPINGEM IDEEA UNEI EUROPE CU DOUĂ VITEZE!

O Uniune „cu două viteze” înseamnă lăsarea în urmă a noilor membri, inclusiv a României. PSD consideră că soluția unei Europe cu două viteze nu este nici viabilă, nici corectă și nici oportună. Nu este viabilă pentru că, în practică, nu va fi vorba despre două viteze, ci despre două categorii de state. Cele privilegiate, care avansează, și cele defavorizate, care vor face pași înapoi și vor pierde multe din drepturile câștigate în ultimii ani. Prin urmare, PSD va milita, prin reprezentanții săi, pentru o Europă unitară, cu oportunități și șanse egale pentru toate statele și pentru toți cetățenii.

AVEM NEVOIE DE UN ACORD SOCIAL!

Nimic din ceea ce ne propunem nu poate exista în lipsa unui consens social și politic lărgit asupra direcției în care trebuie să se îndrepte România. Politicile statului pot fi construite prin negociere cu celelalte forțe politice, partenerii sociali, actorii asociativi și mediul academic, plecând de la acest considerent fundamental că dialogul poate fi calea spre cele mai bune soluții și de la acceptarea, de către toate părțile, a regulilor jocului.