CEREM PLATĂ CORECTĂ PENTRU CEI CARE MUNCESC!

Povara dezvoltării stă pe umerii celor care muncesc. Ei nu profită de pe urma „optimizărilor fiscale”, nu își „exportă profiturile”, nu beneficiază de serviciile celor mai bune case de avocatură și consultanță fiscală, cum au companiile. În schimb, muncitorii sunt cei care susțin România. Din taxele pe care le plătesc, din munca pe care o fac și din valoarea adăugată pe care o produc în economie. Participarea salariaţilor la distribuţia profitului duce la o fidelizare faţă de angajator şi un randament sporit în procesul muncii.

REDUCEM DECALAJUL DINTRE RURAL ȘI URBAN!

Misiunea pe care și-o asumă PSD este să reducă acest decalaj, una dintre cele mai brutale prăpastii sociale din câte există în Europa. Asta înseamnă în primul rând servicii sociale de calitate. Infrastructura din mediul rural – începând de la cea rutieră, la cea spitalicească sau educațională și terminând cu cea culturală sau sportivă – este o prioritate pentru PSD. România nu poate merge înainte dacă jumătate dintre cetățenii ei rămân în urmă.

POLITICA DE REDISTRIBUIRE ECHITABILĂ A BOGĂȚIEI TREBUIE SĂ CONTINUE.

Acest deziderat reprezintă un pas esențial pentru stabilitatea socială și un climat adecvat investițiilor și dezvoltării sustenabile. Din aceste considerente, asigurarea unui trai decent pentru seniori devine parte a soluției în contextul îmbătrânirii populației și nevoii acute de servicii sociale specifice, în timp ce stimularea antreprenoriatului poate fi un motor eficient de creștere sustenabilă.

AVEM O DATORIE FAȚĂ DE MEDIU!

Dreptul la un mediu sănătos este stipulat în Constituţie şi reprezintă o preocupare majoră a Partidului Social Democrat, de la emisia de noxe la depozitarea pe teritoriul României a unor deşeuri toxice, de la înăsprirea politicilor de protejare a pădurilor la legislaţia privind colectarea, reciclarea şi prelucrarea deşeurilor. Partidul Social Democrat propune anul 2050 ca anul fără emisii de carbon şi interzicerea circulaţiei auto cu combustibil fosil.

CREȘTEM SĂNĂTOS!

România are o responsabilitate nu doar pentru cetățenii săi de astăzi, ci și pentru cetățenii ei de mâine. Modelul de țară exportatoare de resurse este depășit și deja periculos. Nu avem voie să vindem viitorul copiilor noștri oferind pe nimic bogățiile țării. Nu avem voie să distrugem pădurile pentru câștigul imediat. Nu avem voie să punem în pericol apele, aerul și solul României prin exploatări iraționale și nesustenabile.

CULTURA, EDUCAȚIA ŞI CERCETAREA SUNT VITALE!

Numeroase exemple din istoria recentă demonstrează că societăţile care au investit în cultură, educaţie şi cercetare au avut o rată de dezvoltare mai mare. Accesul universal la cultură și educație este un drept fundamental pe care trebuie să-l apărăm. Relansarea politicii de cercetare şi de inovare, cu sprijinul consistent şi adecvat al statului român, trebuie să devină o realitate. Performanțele internaționale ale culturii române au nevoie de suport instituțional consecvent.

SUSȚINEM UN SISTEM PUBLIC PERFORMANT!

Recunoaștem în egală măsură importanța profesionalizării actului public, a alocării profesioniste de resurse umane și materiale, a simplificării procedurilor birocratice, a păstrării unui just echilibru în grila de salarizare pe bază de performanță. Acestea reglaje fine trebuie făcute după afirmarea unui principiu esențial în Europa: angajații de la stat și angajații din mediul privat sunt doi piloni egali pentru dezvoltarea oricărei societăți moderne.

PREGĂTIȚI PENTRU NOILE PROVOCĂRI!

Schimbările climatice, economia verde, inteligența artificială, sistemele industriale și de transport autonome sunt realități care vor avea impact imediat asupra realităților economice și sociale. Trebuie să acționăm acum, prin investiții autohtone și internaționale, prin acordarea sistemului de educație, pentru a nu constata schimbarea ca spectatori.

O ECONOMIE ROMÂNEASCĂ ADUSĂ LA ZI.

România nu are viitor ca țară a forței de muncă ieftine. Cunoaşterea, informaţia, tehnologiile de vârf, întreprinderile sociale, valorificarea potenţialului uman și a culturii locului, predictibilitatea financiară vor fi factori decisivi în noua economie. Programele de asistenţă socială trebuie regândite astfel ca beneficiarul ajutorului de la stat să se implice în industrii verzi, creative sau în infrastructura critică.

GÂNDIM LOCAL, CREȘTEM NAȚIONAL!

Viziunea noastră socială și economică ține cont, în mod obligatoriu, de specificul local și regional. Partidul Social Democrat este singurul partid care se poate adresa atât mediului rural, cât şi mediului urban, a cărui voce se aude la fel de clar în Muntenia și Banat, Transilvania și Dobrogea, Banat și Maramureș, Crișana și Bucovina. Partidul Social Democrat se bazează pe consultări cu reprezentanții locali și regionali pentru a crea modele de succes și proiecte pilot care să fie preluate și scalate de către administrația centrală.