Programul de guvernare al PSD pentru 2021-2024 conține 5 direcții strategice de acțiune în domeniul Educației

 • Acces egal la educație
 • Accentul pe elev/student
 • Modernizarea arhitecturii curriculare/programelor școlare (armonizarea materiei în funcție de piața muncii)
 • Creșterea beneficiilor profesionale și salariale pentru profesori și consolidarea statutului profesional al acestora
 • Dialog și participare a cadrelor didactice, elevilor, studenților și părinților la guvernanța insitutițiilor de învățământ

Accesul tuturor elevilor, studenților și cadrelor didactice la platforme moderne de educație și la resurse educaționale în format digital este un must. Dar și reconfigurarea programelor școlare, a planurilor cadru, adaptarea lor la cerințele existente acum, în 2020, pe piața muncii.
În viziunea PSD școala trebuie adaptată astfel încât să se asigure fiecărui tânăr, elev sau student, atingerea potențialului său maxim, precum și orientarea optimă în carieră.
Nu în ultimul rând, mai ales în contextul pandemic actual, este esențială finanțarea cercetării și educației. Trebuie să transformăm pandemia în oportunitate, într-un vehicul al evoluției, al dezvoltării.

Acces egal la educație – 4 pași simpli pentru educație modernă:

• Programul național privind achiziția de laptop-uri sau tablete cu abonament la internet pentru dotarea elevilor, studenților și cadrelor didactice.
• Programul național pentru conectarea școlilor la internet a tuturor unităților și instituțiilor de învățământ, cu precădere a celor preuniversitare din localități situate în mediul rural, mediul urban cu până la 10.000 de locuitori, precum și celor din zone izolate și/sau defavorizate.
• Program privind Digitalizarea resurselor educaționale prin realizarea unui sistem integrat de e-Learning bazat pe o platforma open- source, cu facilități de videoconferință incluse.
• Programul național de învățământ TVR Educațional – acces gratuit la educație pentru toți elevii din România – prin realizarea unei Platforme educaționale digitale multimedia și a unei Biblioteci virtuale multimedia în colaborare cu Televiziunea Română, destinate elevilor, cadrelor didactice și familiei.

Școala cu program prelungit / în sprijinul părinților

Înființarea școlilor cu program prelungit, până la ora 16:00, oferind astfel elevilor pe lângă programul şcolar şi posibilitatea de a servi o masă caldă şi de a participa la activități de aprofundare, remediale şi extracurriculare la decizia școlii, în funcție de specificul comunității.

Programul național de educație timpurie

• Finanțarea a 1750 de noi creșe și unități after-school.
• Punerea accentului pe partea educativă a îngrijirii copiilor între 0 și 3 ani, respectiv 4 și 6 ani, prin dezvoltarea curriculum-ului, materialelor didactice și formarea educatorilor.

Asigurarea accesului la proiecte finanţate din fonduri europene şi pentru UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PRIVATE

Programul naţional de sprijin al elevilor

 • Dublarea alocațiilor copiilor conform legislației în vigoare.
 • Relaxarea criteriilor privind eligibilitatea pentru bursa de ajutor social – “Bursa de asistenţă socială” în cuantum de 1000 RON/lunar – astfel încât fiecare elev care provine dintr-o familie în care părinții sau tutorii legali au salariul minim pe economie va putea fi eligibil pentru acest tip de bursă.
 • Asigurarea de burse minime pentru elevi:
  • bursa socială: lunar, 40% din salariul minim net pe economie – 550 lei/lună;
  • bursa de studiu: lunar, 32,5% din salariul minim net pe economie – 450 lei/lună;
  • bursa de merit: lunar, 35% din salariul minim net pe economie – 470 lei/lună;
  • bursa de performanță: lunar, 37,5% din salariul minim net pe economie – 500 lei/lună.
 • Garantarea transportului gratuit pentru elevi pentru toate tipurile de transport, pe tot parcursul anului calendaristic

Susținerea capitalului uman din educație

 • Standardizarea profesiei didactice și a managementului instituțiilor de învățământ
 • Implementarea Legii 153/2017 privind creșterea salariilor profesorilor
 • Stabilirea unei sume anuale ce poate fi acordată profesorilor, sub forma de vouchere profesionale pentru participarea la cursuri acreditate de formare profesională, studii universitare de masterat sau studii postuniversitare

Modernizarea arhitecturii curriculare

 • Reconfigurarea programelor școlare și a planurilor cadru
 • Un învăţământ profesional şi tehnic adaptat cerinţelor de pe piaţa muncii

Participarea cadrelor didactice, a elevilor și a părinților la guvernanța unităților de învățământ

 • Elevii şi părinții, reprezentanți cu drept de vot la nivelul CA al  ISJ/ISMB
 • Credibilizarea ARACIP prin implicarea partenerilor sociali, a reprezentanţilor structurilor asociative ale autorităţilor publice locale, a elevilor şi a părinţilor
 • Feedback semestrial al elevilor privind evaluarea personalului didactic
 • Transparentizarea cheltuielilor unităților de învățământ

Soluțiile PSD pentru ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

 • Acces echitabil la învățământ universitar de calitate
 • Promovarea și respectarea valorilor fundamentale în învățământul superior: autonomie, libertate academică și integritate, participarea studenților și a cadrelor didactice la guvernanța instituțiilor de învățământ superior, responsabilitatea publică
 • Întărirea rolului instituțiilor de învățământ superior în societate, inclusiv prin contribuția la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă (SDG) până în 2030
 • Învățământ superior de calitate, flexibil și inovativ, centrat pe student și adaptat la cerințele impuse de progresul tehnologic

Soluțiile PSD pentru CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

 • Sistem de finanțare a cercetării-dezvoltării și inovării (CDI) predictibil
 • Cercetarea în slujba societății și economiei
 • Participarea Romaniei la Cercetarea de nivel European si Mondial
 • Dezvoltarea unui ecosistem de inovare la nivel național
 • Susținerea Dezvoltării de proiecte strategice CD
 • Creșterea vizibilității activităților științifice